แสดงเรื่องสำเนาแจกจ่าย
เลขทะเบียนส่งสำเนา      วันที่ส่งสำเนา    

ประเภทหนังสือ
เลขที่หนังสือ   
ลงวันที่   
ส่วนราชการ
เรื่อง
ชั้นความลับ
ลำดับความเร่งด่วน
ผู้บันทึก
หน่วยเจ้าของเรื่อง
สำเนาให้หน่วย
หมายเหตุ ข้อบังคับ กห.
nว่าด้วยการลา พ.ศ.2555
เปิดไฟล์เอกสารหลักหรือใบปะหน้า--> BkOut21009.pdf
อ้างอิงไฟล์เอกสารจากทะเบียนกลาง-->